Aro

Xogos Tradicionais Galegos

Aro

Como xogar:

O xogo consiste en facer rolar, en equilibrio, un aro (tradicionalmente “fabricado” a partir dun caldeiro vello ou incluso da roda dunha bicicleta) termando del coa guía, arame con forma de gancho na punta. Acadada a habelencia suficiente, os aros permiten a organización de competicións de velocidade e de habilidade.

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega