Tirapedras, tiracoios...

Xogos Tradicionais Galegos

Tirapedras, tiracoios...

Como xogar:

O tirapedras constrúese cunha póliña en forma de “Y” dunha madeira suficientemente flexible. Nas puntas do “Y” lábranse coa navalla cadanseu suco, arredor dos cales se atará unha goma polos seus dous extremos. Esta goma estará reforzada, no seu punto medio, cunha sola ou un material máis resistente (un pequeno anaquiño dun pneumático, por exemplo) no que se apoiará a pedra, no momento do disparar, facendo estarricar a goma e, unha vez soltada a pedra, saíndo esta con toda a súa forza.

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega